A palotaszárny újjáépítése

Regéc Község Önkormányzata 2015-ben turisztikai vonzerő-fejlesztési pályázati támogatással komplex beruházást valósított meg a regéci várban. 329 évvel a császári katonák által történt lerombolása után újjáépült a vár Öregtornya, a látogatók kényelmét szolgáló és élményt generáló új szolgáltatások jöttek létre, valamint interaktív látogatóközpont épült a település központjában, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkoráról és a vár mindennapi életéről kap élményszerű áttekintést a látogató.

A most zajló fejlesztés az egykori impozáns palotaszárny újjáépítésével, valamint a csatlakozó épületrészek állagvédelmével folytatódik. A projekt az INTERREG határon átnyúló program keretében, „Castle to castle” címen, 1 885 496,83 EUR támogatásból valósul meg.

Hagyományos falazási technikával a pincétől a tetőzetig kiegészítésre kerülnek a 16. században épült pompás, emeletes keleti reneszánsz palotaszárny jelenleg romos falai. A várban pezsgő élet folyt ekkor: a fogadóterem az emeleten kapott helyet, a földszinten pékkemencék működtek, a pincében a tartósító ecetes hordókat tárolták. A palota keleti oldalán egykor állt Kisbástya szintén a fejlesztés része, ennek a várárokba nyúló alapját alapos kutatással sikerült feltárni. Bemutatásra kerül többek között a reneszánsz palota alatt húzódó nagykiterjedésű pincetér is, amelyet évszázadokon keresztül törmelék töltött meg. A palotaszárny új interaktív kiállításai sokrétűen és élményszerűen engednek majd betekintést a vár e dicsőséges korszakába.

A jelenleg folyó régészeti feltárási munkálatok során számos díszes kályhacsempe, valamint a mindennapi élet eszközei is előkerültek. A nagyrészt elpusztult nyugati palotaszárny romja és helye pedig unikális jelleggel egyfajta régészeti park szerepét tölti majd be a jövőben. Itt a látogató a feltárás különböző szakaszaiba is beleláthat, így egyedülálló módon megismerkedhet az archeológusok munkájával és a leletmegőrzés szerteágazó feladataival.

A fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a vár egykori fényét visszatükröző palotaszárny és kapcsolódó élményelemek várhatóan az év végén készülnek el.


Castle to Castle
#CtoC

Pályázati dokumentáció és projektmenedzsment: