Középkori bűntény Regécen? Csontvázak kerültek elő a regéci vár romjai alól

A regéci vár kiterjedt romterületének régészeti feltárása évtizedek óta zajló folyamat, amelynek során sok érdekesség, váratlan lelet bukkant a felszínre. A többségében kályhacsempékből, építészeti elemekből, harcászati eszközök maradványaiból és használati tárgyakból álló leletanyag egy részét a vár kiállításán a nagyközönség is megtekintheti.

A vár egykori impozáns reneszánsz palotaszárnyának rekonstrukcióját és reprezentatív bemutatását célzó projekt (INTERREG határon átnyúló program „Castle to castle”) keretében a váregyüttes keleti szárnyának romjai kerültek górcső alá. A boltozatos térben, a törmelék alján – ahol egykoron a mindennapi élet zajlott – gazdag leletanyagra bukkantak a szakemberek. Több kályhacsempe-töredék, „tüzes labdák”darabjai, egy konzol, egy nagy vas ágyúgolyó, egy csoroszlya, egy horog és számos, azonosíthatatlanul összerozsdásodott vastárgy került elő, a szokásos használati kerámia-töredékekkel együtt. Az igazi érdekesség ezután következett. Az egykori korcsma előtt kialakított kutatóárokban (amely az egykori földszinti helyiség helyén lett megnyitva) két, egymás mellett elterülő emberi csontváz került a felszínre.

A két személyt feltehetően a 17. században, néhány év különbséggel temették e szokatlan helyre. Az áldozatok bizonyosan nem természetes halált haltak, mert ebben az esetben nyilván a falu temetőjében, de legalábbis a várudvaron hantolták volna el őket. A sírgödör tájolása sem a szokványos kelet-nyugati irányú. A később eltemetett személy csontváza rendben, karjait keresztbe fektetve feküdt, feje alá kőlapot helyeztek. Az elsőként a sírba került személy földi maradványait a másik eltemetésekor egyszerűen félredobták, hevenyészve feküdt a megtaláláskor. A végtisztesség tehát nagy valószínűséggel nem adatott meg az elhunytaknak, ezzel szemben a palotaszárny egyik sötét, földszinti helyiségében lettek eltemetve, ez titkolódzásra utal. Alighanem valamilyen bűntény történt, amelyet az a tény is erősít, hogy az egyik koponyán külsérelmi nyomok találhatóak. A vár történetét dokumentáló írásos anyagok sem tartalmaznak információt az esetről. További, az azonosítást segítő tárgyi emlékek, ruházat maradvány, ékszerek, stb. nem kerültek elő. Hogy kik voltak, hogyan haltak meg, miért részesültek e méltatlan temetésben talán sosem tudjuk meg. A csontok további antropológiai vizsgálat céljából a miskolci Herman Ottó Múzeumba kerültek.


Castle to Castle
#CtoC

Pályázati dokumentáció és projektmenedzsment: